Privaatsuspoliitika

  1. Ostja isikuandmed, mis on sisestatud ostude sooritamiseks, on konfidentsiaalne info ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel ja kauba edastamiseks seotud osapooltele nagu Ostjale tarnivad transpordiettevõtted.
  2. Müüjal on õigus kasutada Ostja e-maili aadressi ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks. Tellimistingimustega nõustumisel loetakse Ostja poolt vastavasisuline nõusolek antuks. Kui Ostja et soovi reklaame saada, tuleb sellest teatada e-kirja teel kasutades tagasidevormi Kontakt leheküljel.
  3. Kaupade eest tasumiseks kasutatavate pangalinkide turvalisuse tagab krüpteeritud andmesidekanal. Kolmandatel isikutel puudub isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs.